Nettnøytralitet i fare?

Hva er nettnøytralitet?

Net neutralityNettnøtralitet er i grunnen en pakt som ligger til grunnen for hvordan vi forvalter nettet, og for hvordan nettselskaper har lov til å forvalte forbindelsene til sine kunder. Den klare føringen er at det ikke skal være lov å diskriminere eller utelukke noen fra å bruke Internet. Dette inkluderer også at det ikke er lov å stupe linjen til noen, eller å prioritere nett-flyten til andre.

Republikanerne i USA angriper nettnøytraliteten

Måten dette regelverket fungerer på i dag er tilfredsstillende, men ordningen virker å være under angrep fra kapitalkreftene i USA, og spesielt fra de interessegruppene som representerer store internettleverandør-selskaper. Her kan man telle folk som Donald Trump, som snakker som om han er kjøpt og betalt på spørsmålet, så vel som Paul Ryan, en annen viktig person i det Republikanske systemet.

Det dogmatiske ideologiske problemet med felles eiendom, som et konsept i seg selv, er noe som er problematisk for dem. Det begrenser nemlig mulighetene for å tjene penger på nettet, nettopp gjennom fordelaktig behandling, eller gjennom prisdiskriminering mot konkurrenter og andre. De vil bygge murer, der hvor Internett egentlig er et relativt åpent fellesområde.

Er dette viktig for oss i Norge?

Så kan stille oss spørsmålet om dette er viktig for oss i Norge? Egentlig så er det ikke det i første om gang, men om det skulle lykkes å privatisere, eller å stykke opp Internett i VIP-seksjoner og Pøbelklasse, så er det fare for at det sprer seg. Norske politikere har nemlig ikke for vane å si nei til USA, når det kommer krav om standardisering og tilpasning. Den andre risken er selvfølgelig at slik tendenser kan ødelegge hele grunnlaget for hvordan Internettet fungerer i dag. I et ekstremt utfall kan flere land lage sine private kontrollerte nett, slik vi alt har sett i Kina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *