Stol på meg, Jeg lyver.

En fremragende bok for den som vil forstå ulempene i Internett-økonomien

I'm lying.Stol på Meg, Jeg Lyver, er en fremragende bok for den som vil forstå ulempene i Internett-økonomien, og hvordan man burde forholde seg til helheten av det som omtales som e-økonomi og klikk-økonomi. Boken ser på hvilke krefter som driver med hva, og hvilke praktiske resultater som følger ut av dette.

Dette er et bok-tips utenom det vanlige. Boken er en lettlest og driver lett fremover, samtidig som den ikke går overdrevent i detaljer når det kommer til det tekniske. Med andre ord er den også enkel å forstå for deg som ikke er fagmann.

Hovedbudskapet er problemene som følger med en underbetalt engangs-presse, og boken hviler i stor grad på den ikoniske uttalelsen til økonomen Milton Friedman, når han skriver at der ikke finnes noen gratis lunch. -Antydningen er at det alltid er noen som betaler, og at kostnader ikke kan falle bort, de kan bare skjules, og bokføres på et annet regnskap. Det man sparer på ikke å betale journaliser eller aviser korrekt, fører til et tap i informasjonskvaliteten, så vel som dybden i rapporteringen.

Når det lønner seg å være unøyaktig

Dertil trekkes mange likninger tilbake til Lippman sin bok, Public Opinion, som i sin tid beskrev den gule pressen, som også omtales som rennestenspressen, eller den kulørte pressen.

-Aviser med store bilder og enda større skrift, som baserer seg på løssalg, heller enn abonnementskunder. Blogger lever i dag på det samme mønstret, og tjener penger per visning. Det eneste som har forandret seg er at publiseringen må skje enda raskere, og at overskriftene er blitt enda mindre opplysende om hva det faktisk gjelder. Det lønner seg faktisk å være unøyaktig og direkte misvisende, både når det kommer til overskriften, så vel som reportasjen i seg selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *