Unøyaktighet og splid

Forskjeller innen falske nyheter, og hvordan man kan utnytte systemet

exploit the systemMange av de største online-nyhetstjenestene er i dag reklamefinansierte enheter som får betalt av annonsører, som måler sin eksponering på en måte som innebærer at de teller klikk på annonser. Dette leder til at de vil produsere så billig innhold som mulig, med minst mulig innsats.

Denne typen blog-journalister som arbeider med å skrive innhold til slike sider er også notorisk underbetalte, selv om eierne tjener grovt. De fleste må skrive opptil 12 poster, med rundt 500 ord i løpet av en dag, for å få en lønn som de kan leve av. Gjerne evalueres innholdet kun på grunnlag av hvor mange besøkende som har kommet for å se det. Gjerne er også lønnen til skribentene avhengig av eksponeringsraten. Det betyr at “journalistene” tenderer til innhold som appellerer til laveste felles multiplum.

Derfor ender vi opp med et vel av topp-ti lister, med “se hva mann (42) gjorde på fylla”, eller “hund spiste eiers fjes da hun var i pillerus” som overskrifter. Det som også er en god måte å lage innhold på, som er veldig poppulert, er å dekke en ikke-hendelse. En ikkehendelse er det som vanligvis brukes for å betegne planlagte publisitets-stønt, som utdelinger av filmpriser, eller andre ting som tenderer i den retningen.

Dette er billig innhold som ikke koster mye å lage. Hele hendelsesforløpet er kjedelig og uviktig, og det er ingen overraskelser og et minimum av informasjonsverdi, om man ikke er meget spesielt interessert. Likevel hypes det som en hendelse som alle må få med seg. Det samme kan man for eksempel si om Melodi Gran Prix.

Målet med en slik bedrift bli med det ganske tydelig. Hovedsaklig skal innholdet bare være nok til å holde reklamen med selskap, og dekningen av saker blir så minimal at det kun kan sammenliknes med lett underholdning, og ikke seriøse nyheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *